top of page

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hier worden normen bepaald omtrent het management en de uitvoering hiervan. Wij laten ons ieder jaar beoordelen door een externe partij op de uitvoering en de naleving van ons managementsysteem.

Kort samengevat houdt ISO 9001 in dat je zegt wat je doet en dat je doet wat je zegt. 

U kunt hier ons certificaat downloaden. 

bottom of page